Friday, March 29, 2013

aku ingin

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu

kepada api yang menjadikannya abu

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana:
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan

kepada hujan yang menjadikannya tiada
-Sapardi Joko Damono

No comments: