Sunday, July 13, 2014

Kausa

“Kita adalah sepasang kepala yang dihidupkan oleh kata,
Kemudian dibunuh seketika oleh isak air mata”

No comments: